Види і типи реклами

Назад
Українська
Види і типи реклами

Види реклами — це поділ реклами на окремі її різновиди з тих чи інших класифікаційних підстав, в залежності від мети і об'єкта рекламування, засобів розміщення реклами, способів рекламного впливу, функціонального призначення реклами та інших критеріїв.

Реклама — особливий вид комунікаційної діяльності, який супроводжує людство протягом усієї історії його розвитку. Історично склалося, що тривалий час поняття реклами мало на увазі все, пов'язане з поширенням у суспільстві інформації про товари і послуги з використанням усіх наявних на той момент засобів комунікації. Поступово розвиток реклами призвело до того, що від неї відокремилися і стали самостійно розвиватися такі комунікаційні напрямки, як зв'язки з громадськістю (Public Relations), прямий маркетинг (Direct Marketing), просування товарів і послуг (Sales Promotion), реклама в місцях продажів (Point of Sale), виставкова діяльність (Exhibition Activities), спонсорство (Sponsorship), брендинг (Branding) та інші. Множинність завдань реклами породжує значні розбіжності її різновидів, каналів і засобів поширення, варіантів створення і інших елементів, у тому числі реклама складається як система.

Різноманіття форм рекламної комунікації, представлених на сучасному ринку реклами, створює підстави для класифікації реклами. B залежності від підстав класифікації розрізняються види реклами. Існує дуже багато критеріїв, за якими можливо класифікувати рекламу: за галузевими ознаками, характером цільової аудиторії, області поширення (географічним охопленням), типах рекламоносіїв, способах впливу і по інших параметрах.

Для практичного використання найбільш зручною представляється загальна класифікація видів реклами, в основу якої покладено ознаку відповідності виду реклами типу рекламоносія або каналу передачі реклами. Такий підхід має на увазі, що всі види реклами умовно поділяються на дві основні групи відповідно до медійних та немедійних засобів реклами, які, в свою чергу, поділяються на окремі функціональні підгрупи.

Медійна реклама:

 1. Телевізійна реклама, або реклама на телебаченні (Television Advertising).
 2. Радіо Реклама, або реклама на радіо (Radio Advertising).
 3. Реклама в пресі(Press Advertising).
 4. Інтернет-реклама, або реклама в Інтернеті (Internet Advertising).
 5. Зовнішня реклама (Outdoor Advertising).
 6. Внутрішня реклама, або інтер'єрна реклама (Indoor Advertising).
 7. Транзитна реклама, або реклама на транспорті (Transit Advertising).

Немедійна реклама:

 1. Пряма реклама (Direct Advertising).
 2. Друкована реклама (Print Advertising).
 3. Реклама в місцях продажів (Point-of-Sale Advertising).
 4. Сувенірна реклама (Souvenir Advertising).
 5. Рекламні заходи (Promotional Activities).

У практичному використанні класифікацію за типами рекламоносіїв найчастіше доповнює класифікація за географічним, територіальним, регіональним охопленням реклами. Відповідно до цього підходу всі види реклами умовно поділяються на такі основні групи відповідно до області поширення реклами.

 1. Місцева, або локальна, реклама, дія якої поширюється на локальні території (аж до окремих муніципальних районів).
 2. Регіональна реклама, дія якої поширюється на споживачів в одному або декількох регіонах.
 3. Загальнонаціональна реклама, дія якої поширюється на більшу частину території або на всю країну.
 4. Міжнародна реклама, дія якої поширюється на території більш ніж однієї країни.
 5. Глобальна реклама, дія якої поширюється на більшість країн світу.

Рекламу також прийнято розрізняти за характером цільової аудиторії споживачів реклами, тобто одержувачів рекламних повідомлень - індивідів або організацій, до відома яких доводиться або може бути доведена реклама. У сучасній рекламній практиці найбільш загальна класифікація цільової аудиторії проводиться за двома основними групами рекламоодержувачів: індивідуальні споживачі і організації. Відповідно до цього підходу всі види реклами умовно поділяються на дві основні групи.

 1. B2C-реклама (B2C походитть від англійського словосполучення Business to Consumer - бізнес для споживача) - реклама для споживача, дія якої спрямована на індивідуальних, або так званих «кінцевих», споживачів.
 2. B2B-реклама (B2B походитть від англійського словосполучення Business to Business — бізнес для бізнесу) - ділова реклама, дія якої спрямована на організації і сферу бізнесу.

Поряд з практико-орієнтованими класифікаціями, існують і загальні класифікації реклами, які можна назвати універсальними. Один з найбільш поширених універсальних підходів до загальної класифікації реклами заснований на її поділі зі стратегічних напрямків в залежності від мети і об'єкту рекламування. Цей підхід має на увазі, що всі види реклами умовно поділяються на дві основні групи: комерційну і некомерційну рекламу, які, в свою чергу, поділяються на окремі функціональні підгрупи.

Комерційна реклама:
Товарна реклама:

Нетоварна реклама:

 • Реклама організації.
 • Реклама торгової марки.
 • Реклама персони.
 • Реклама території.
 • Реклама роздрібної торгівлі.
 • Реклама діяльності.
 • Реклама події
 • Реклама ідеї.

Некомерційна реклама:

 1. Політична реклама.
 2. Соціальна реклама.
 3. Конфесійна реклама.

Виходячи з даної універсальної класифікації, в цьому розділі дано характеристики і представлені особливості кожного виду реклами.